gymnastika

Sila predškolskej pohybovej prípravy detí

V dnešnej dobe sa stále viac kladie dôraz na význam pohybovej aktivity u detí v oblasti telesnej výchovy a športu. Pohyb je totiž od narodenia prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou života, ktorá podporuje správny telesný a motorický vývoj, ako aj osobnostné schopnosti detí.

Avšak, aj keď deti v predškolskom veku prejavujú prirodzený záujem o pohyb, nie vždy majú dostatočný stimul na rozvoj a zdokonaľovanie svojich pohybových schopností a zručností.

Predškolský vek je kľúčový pre rozvoj pohybových schopností. Je to práve preto, lebo dieťa v predškolskom veku sa nachádza v senzitívnom období. Je to ako otvorená kniha, do ktorej sa píše základ pre budúce pohybové zručnosti a schopnosti. Organizovaná pohybová príprava pod vedením odborníkov v tomto období môže výrazne ovplyvniť, ako sa dieťa pohybovo vyvinie. 

V predškolskom veku dochádza k dokončeniu myelinizácie nervových dráh. Myelinizácia je proces tvorby ochrannej vrstvy myelínu okolo nervových vlákien, čo vedie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu prenosu nervových impulzov. V dôsledku toho deti v tomto veku dosahujú pokrok vo svojich pohybových schopnostiach a sú schopné lepšie kontrolovať a synchronizovať pohyby jednotlivých častí svojho tela.

Ak deti nedostanú v predškolskom veku dostatočný podnet na rozvoj pohybových schopností, môže to mať negatívny vplyv na ich pohybový a motorický vývin v budúcnosti. Preto je dôležité vytvárať optimálne podmienky na rozvoj pohybových zručností u detí už v tomto senzitívnom období.

Podľa viacerých autorov je predškolský vek kľúčovým obdobím pre rozvoj pohybových schopností u detí. Okrem toho, systematická pohybová aktivita môže mať aj pozitívny vplyv na mentálne a sociálne aspekty vývoja detí, napríklad na ich sebavedomie, sociálne zručnosti a spoluprácu s ostatnými.

Naši tréneri vedia, ako vytvoriť stimulujúce prostredie, kde sa deti môžu zabaviť a zároveň sa učiť dôležité pohybové návyky. Pomáhame deťom budovať koordináciu, silu, rovnováhu, flexibilitu a mobilitu.

Dávame deťom základ pre ich pohybový úspech, ktorý bude s nimi na celom životnom putovaní.

Pridajte sa do našej Športovej akadémie a dajte vašim deťom najlepší štart do budúcnosti!

O autorovi:

Marek Hajas, odborník na športovú prípravu detí, učiteľ telesnej výchovy a kondičný tréner I. II. III. a IV. kvalifikačného stupňa, tréner lyžovania a gymnastiky

„Trénovanie detí je pre mňa vášňou a životným poslaním“

Zdieľajte článok:

Podobné články