Naša ponuka

CROSSFIT krúžok

Krúžok je určený pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ

viac informácií

Krúžok Gymnastiky

Pre všetkých školákov, ktorý sa chcú naučiť prvky z gymnastiky.
Viac informácií

všeobecná pohybová príprava - škôlkari/školáci

Na krúžku sa deti naučia základy gymnastiky, atletiky a loptových hier. Cieľom krúžku je vybudovať všestranný pohybový základ, ktorý dieťa využije v každom športe.

70% tréningu tvorí gymnastika, 30% atletika, loptové hry a zábava. Tento krúžok sa od bežnej telesnej výchovy odlišuje väčšou odbornosťou.

Žiaci sa dokážu za 1 rok naučiť: variácie kotúľov, mostík, pozíciu vrany, stojku na hlave, šplh na tyči, skoky na švihadle, beh cez prekážky, základy parkouru a hlavne na tomto krúžku zažijú množstvo zábavy.

Tréningy v telocvični:

Školáci 1.-3. ročník ZŠ

Škôlkari od 4,5 roka

Škôlkari od 4,5 roka

Fotky

Alebo cvičíme priamo v materskej škôlke:

Zoznam Materských Škôl, kde cvičíme:

Ako cvičíme v Škôlke?

Školáci - všeobecná pohybová príprava

Na krúžku sa deti naučia základy gymnastiky, atletiky a loptových hier. Cieľom krúžku je vybudovať všestranný pohybový základ, ktorý dieťa využije v každom športe.

70% tréningu tvorí gymnastika, 30% atletika, loptové hry a zábava. Tento krúžok sa od bežnej telesnej výchovy odlišuje väčšou odbornosťou.

Žiaci sa dokážu za 1 rok naučiť: variácie kotúľov, mostík, pozíciu vrany, stojku na hlave, šplh na tyči, skoky na švihadle, beh cez prekážky, základy parkouru a hlavne na tomto krúžku zažijú množstvo zábavy.

Tréningy v telocvični:

Školáci 1.-3. ročník ZŠ

Škôlkari od 4,5 roka

Škôlkari od 4,5 roka

Fotky

Alebo cvičíme priamo v materskej škôlke:

Zoznam Materských Škôl, kde cvičíme:

Čo sa u nás deti Naučia?

CROSSFIT krúžok

Krúžok je určený pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, ktorý chcú zlepšiť svoju kondíciu pod dohľadom kvalifikovaného trénera a poriadne si zamakať.

Rozpis tréningov:

Začíname od 11. septembra

Čo sa u nás deti Naučia?

CROSSFIT krúžok

Krúžok je určený pre žiakov 5.-9. ročníka ZŠ, ktorý chcú zlepšiť svoju kondíciu pod dohľadom kvalifikovaného trénera a poriadne si zamakať.

Rozpis tréningov:

Začíname od 11. septembra

Čo sa u nás deti Naučia?

Krúžok Gymnastiky

Je určený pre deti, ktoré sa chcú naučiť prvky z gymnastiky. Každé dieťa ohodnotíme na akej úrovni sa nachádza a podľa toho nadstavíme progresy cvikov. Napr. ak vie dieťa urobiť mostík budeme sa učiť prechod z mostíka do stojky. Ak ešte nevie urobiť mostík tak ho to naučíme. Cviky , ktoré sa naučíme: variácie kotúľov, stojka na hlave, mostík, z mostíka do stojky, gymnastická placka, stojka na rukách, výmik na hrazde, premet bokom, salto vpred/vzad atď.

Škôlkari od 4,5 roka

Školáci 1.-3. ročník ZŠ

Školáci od 3. ročníka ZŠ

Krúžok Gymnastiky

Je určený pre deti, ktoré sa chcú naučiť prvky z gymnastiky. Každé dieťa ohodnotíme na akej úrovni sa nachádza a podľa toho nadstavíme progresy cvikov. Napr. ak vie dieťa urobiť mostík budeme sa učiť prechod z mostíka do stojky. Ak ešte nevie urobiť mostík tak ho to naučíme. Cviky , ktoré sa naučíme: variácie kotúľov, stojka na hlave, mostík, z mostíka do stojky, gymnastická placka, stojka na rukách, výmik na hrazde, premet bokom, salto vpred/vzad atď.

Škôlkari od 4,5 roka

Školáci 1.-3. ročník ZŠ

Školáci od 3. ročníka ZŠ