CENNÍK

Mesačný paušálny poplatok

1x tréning do týždňa

25€/mesiac

4x tréning v mesiaci

dĺžka tréningu 60 min

kvalifikovaní tréneri

2x tréning do týždňa

40€/mesiac

8x tréning v mesiaci

dĺžka tréningu 60 min

kvalifikovaní tréneri

Poznámka:

  • Platba za tréningy sa realizuje do 15 dňa v mesiaci za daný mesiac výlučne prevodom na účet.
  • Pri prvej platbe plus 10€ za tričko s logom (Použiteľné celoročne na tréningoch, akciách, kempoch, táboroch).
  • Zákonný zástupca môže požiadať (písomne) o zníženie členského poplatku v prípade, ak akadémiu navštevujú dvaja a viacerí súrodenci. Súrodenecká zľava je vo výške 10% na každé dieťa